Seminarium Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS - 25.03.2014 r.

W dniu 25 marca 2014 r. w godz. 10.15 – 12.00, sala seminaryjna KFT IF UMCS nr 341, (III p., budynek Starej Fizyki), dr hab. Michał Spaliński, prof. UwB, przedstawi referat "Dualność AdS/CFT jako metoda badania plazmy teorii Yanga-Millsa".

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2014