Seminarium Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS - 25.02.2014 r.

W dniu 25 lutego 2014 r. w godz. 10.15 – 12.00, sala seminaryjna KFT IF UMCS nr 341, (III p., budynek Starej Fizyki), dr Katarzyna Mazurek z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie przedstawi referat pt.: "Symetrie i ich łamanie w jądrach atomowych".

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2014