Rekrutacja na studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - wrzesień 2014 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o naborze na wolne miejsca na studia.

Szanowni kandydaci,

uprzejmie informujemy o naborze na następujące kierunki studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS:

studia stacjonarne I stopnia

FIZYKA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

FIZYKA TECHNICZNA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW NOWOŚĆ (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

MATEMATYKA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

MATEMATYKA i FINANSE (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

SCIENCE and TECHNOLOGY NOWOŚĆ (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)


studia stacjonarne II stopnia

FIZYKA (do 5 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 12 września - ogłoszenie list zakwalifikowanych, 15 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

INFORMATYKA (do 5 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 12 września - ogłoszenie list zakwalifikowanych, 15 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)

MATEMATYKA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 7 lipca - 25 lipca - przyjmowanie dokumentów, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)


studia niestacjonarne I stopnia

MATEMATYKA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 7 lipca - 25 lipca - przyjmowanie dokumentów, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)


studia niestacjonarne II stopnia

MATEMATYKA (do 19 września - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych, 7 lipca - 25 lipca - przyjmowanie dokumentów, 1 września - 19 września - przyjmowanie dokumentów)


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z terminarzem rekrutacji, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 17.00 w sali nr 1 (II piętro, budynek Starej Fizyki). W sierpniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie pracuje.

Kontakt telefoniczny: 81 537-6205.

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.


Informacje o Wydziale MFiI (2014 r.)

Terminarz rekrutacji na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Zasady ogólne rekrutacji

Wykaz dokumentów na studia I i II stopnia

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat

Internetowa Rejestracja Kandydatów

    Aktualności

    Data dodania
    24 lipca 2014