Rekrutacja na kierunek FIZYKA TECHNICZNA (1,5-roczne) - studia II stopnia

Szanowni Państwo, obecnie prowadzimy nabór na II stopień stacjonarnych studiów w zakresie fizyki technicznej. Internetowa rejestracja kandydatów na ten kierunek będzie otwarta od 1 do 19 lutego br.

Zapraszamy do rejestrowania się w IRK w dniach od 1 do 19 lutego 2017 r., a następnie składania dokumentów w dniach od 20 do 22 lutego 2017 r., w godzinach 10:00 - 15:00, lecz nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w pokoju nr 303, budynek B, III piętro, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 (wejście od ul. Radziszewskiego).


ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci fizyki, fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych). Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, lecz nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

OPIS

Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapoznać się z zaawansowaną wiedzą oraz narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w dziedzinie techniki, technologii, medycynie i in. Program studiów II stopnia umożliwia studentom pogłębienie wiedzy z zakresu klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa) oraz ich opisu za pomocą rozbudowanego aparatu matematycznego. Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych także szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy. W trakcie kształcenia studenci poznają zaawansowane techniki pomiarowe, zapoznają się z budową oraz poszerzą swe umiejętności eksploatacji skomplikowanej aparatury pomiarowej i opracowania wyników eksperymentalnych. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna może podjąć studia III stopnia.


Więcej informacji o kierunku

Fizyka techniczna (1,5-roczne) - II stopień (IRK)

    Aktualności

    Data dodania
    16 lutego 2017