REKRUTACJA do projektu TEAM "Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies"

Nabór pracowników naukowych do udziału w projekcie pt. „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”, finansowanym przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM.

Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt. „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”, finansowanym przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM. Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzimy nabór pracowników naukowych w następującej kategorii:

-magistranci (studenci studiów II stopnia).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: msbms.umcs.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia 2014 r.

e-mail: info@msbms.umcs.pl 

Prof. Wiesław I. Gruszecki


Plakat informacyjny

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2014