Rejestracja projektów na XVIII Lubelski Festiwal Nauki

W dniu 8 czerwca 2022 roku zakończyła się I tura zgłaszania projektów w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Projekty – zarówno stacjonarne, jak i online – można jeszcze zgłaszać do końca bieżącego miesiąca.

13 czerwca o godz. 13.13.13 nastąpi oficjalne otwarcie serwisu internetowego z projektami  zgłoszonymi w ramach tegorocznej edycji LFN.

Koordynatorem wydziałowym XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS jest dr hab. Wojciech Grudziński, prof. UMCS.

Kto może przygotować projekt na XVIII Lubelski Festiwal Nauki?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie.

XVIII Lubelski Festiwal Nauki organizowany jest w formie stacjonarnej. Zgłoszenia i rejestrację projektów można dokonać tylko za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu.

Procedura zgłaszania i rejestracji projektów online:

 • Kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć konto o profilu <kierownik projektu> w serwisie LFN (Zarejestruj się) lub zalogować się do konta już istniejącego (jeśli prowadził projekt w 2021r.).
 • Tylko w przypadku rejestracji nowego konta należy podać unikalny kod rejestracji uprawniający do rejestracji konta kierownika projektu (dla UMCS jest to LFN2022!UMCS).
 • W czasie edycji zgłoszenia projektu należy wskazać właściwy wydział.
 • Możliwa jest wielokrotna edycja i zapisywanie wyników pracy.
 • Po wprowadzeniu wszystkich danych o projekcie kierownik projektu jest zobowiązany do zatwierdzenia danych i wydrukowania karty zgłoszenia (plik pdf), podpisania jej, uzyskania akceptacji przełożonego i przekazania koordynatorowi wydziałowemu.
 • Dalsze etapy zatwierdzenia karty zgłoszenia (koordynator wydziałowy, koordynator uczelni, włączenie projektu do programu festiwalu) odbywają się tylko elektronicznie za pośrednictwem serwisu LFN.

Pełny przewodnik dla zgłaszających projekty dostępny jest pod linkiem: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik

Zachęcamy do śledzenia informacji o Lubelskim Festiwalu Nauki na stronie internetowej organizatora Festiwalu: Lubelski Festiwal Nauki - strona internetowa

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2022