Program wymiany osobowej kadry akademickiej oraz studentów w ramach współpracy bilateralnej

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS informuje o naborze wniosków w programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej z 16 krajami z całego świata. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2020 r. o godz. 15:00.

W ramach Programu wymiany osobowej realizowane będą wymiany akademickie w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;
2) odbycie studiów częściowych;
3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
4) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);
5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
7) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Więcej informacji: https://projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe/konkursy/program-wymiany-osobowej-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-edycja-2020/

Źródło: nawa.gov.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
Facebook: @cwmUMCS

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    9 listopada 2020