Program wymiany bilateralnej Polska - Portugalia

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do wnioskowania do Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz portugalska Fundação para a Ciência e a Tecnologia zapraszają do składania wniosków w ramach Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Założeniem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi20 000 PLNŚrodki na projekty w ramach programu są dedykowane wydatkom związanym z podróżami oraz pobytem w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Wnioski należy składać do 31 lipca 2018 r., do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  

tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do składania wniosków

Opis planowanych działań

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2018