Program PROM - międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry

Program „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” Rekrutacja uczestników do projektu w roku akademickim 2019/2020.

Trwa proces przyjmowania wniosków doktorantów i kadry akademickiej UMCS na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych w roku akademickim 2019/2020.

W ramach projektu dofinansowane mogą być wyjazdy i przyjazdy w celu m.in.: udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej i naukowej, udziału w krótkich formach kształcenia np. w stażach naukowych, wykonania kwerend bibliotecznych i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenia proszę składać do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych DS. „Grześ”, ul. Langiewicza 24, pok. 12 w terminie do 29 listopada 2019 r.

Informacje: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS. „Grześ”, ul. Langiewicza 24, pok. 12, tel. 815375218

 

 
 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    15 listopada 2019