Program grantowy na badania w Japonii - Canon Foundation in Europe

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zaprasza do zapoznania się z ofertą programu grantowego Fundacji Canon na projekty badawcze realizowane w Japonii

Program grantowy Fundacji Canon jest adresowany do naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, zainteresowanych prowadzeniem badań w Japonii. Wnioski mogą być składane przez osoby z tytułem magistra lub doktora, o ile od uzyskania tytułu nie minęło więcej niż 10 lat. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy (projekty rozpoczynają się najwcześniej 1 stycznia kolejnego roku po złożeniu aplikacji). Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (proporcjonalnie do czasu trwania projektu). 

Termin składania aplikacji upływa 15 września 2017 r. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  

tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2018