Program Erasmus+ - międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników w roku akademickim 2019/2020

W ramach działań Akcji 1 programu Erasmus+ mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym możliwe jest finansowanie z funduszy Programu wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

    Aktualności

    Data dodania
    11 czerwca 2019