prof. Wiesław Gruszecki laureatem konkursu MAESTRO 8

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2016 roku.

Miło nam poinformować, że laureatem ósmej edycji konkursu MAESTRO (panel NZ) został prof. dr hab. Wiesław Gruszecki z Instytutu Fizyki UMCS. Jego projekt "Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin" otrzymał finansowanie w wysokości niemal 2 mln zł. To wyjątkowy i bardzo prestiżowy grant.

MAESTRO to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W ósmej edycji konkursu finansowanie otrzyma 14 z 88 nadesłanych wniosków. Łączny budżet konkursu wyniesie niemal 42 mln zł.

Serdeczne gratulacje dla laureata!!!


Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki kieruje Zakładem Biofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), gdzie realizował projekt „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”. Zespół prof. Gruszeckiego pobił też światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych - „Nanoscale” i „Analytical Chemistry”. Profesor jest także tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Curie.


Więcej informacji (strona NCN)

Sukces naukowca z UMCS. 2 mln złotych na opracowanie nowych odmian roślin (Dziennik Wschodni, 2.02.2017 r.)

2 mln zł na badania dla naukowców z UMCS (prof. W. Gruszecki) (Kurier Lubelski, 1.02.2017 r.)

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2017