Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce

Działanie powinno służyć: 

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail:norwaygrants@ncbr.gov.pl, podając w tytule maila akronim działania. Podmioty, których formularze zostaną pozytywnie zweryfikowane otrzymają informację o przyznaniu dofinansowania wraz ze wzorem umowy.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.
 
Więcej informacji wraz z dokumentami do pobrania znajduje sie nastronie NCBiR.
 
Zachęcamy do aplikowania o dofinansowanie.
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl , 
joanna.ozog@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2017