PISMO OKÓLNE PRODZIEKANA - 31.03.2014 r.

Prośba o uzupełnienie lub aktualizację danych w profilach osobowych na nowej stronie internetowej Uczelni

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy,

prowadzący zajęcia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki


Zwracam się z prośbą o uzupełnienie lub aktualizację danych w profilach osobowych na nowej stronie internetowej Uczelni - http://www.umcs.pl/. Uprzejmie przypominam, że Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora, par. 5 stanowi:

Pracowników UMCS zobowiązuje się do samodzielnego uzupełnienia i aktualizacji służbowych danych kontaktowych: adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz terminów konsultacji w profilu osobowym pracownika w serwisie internetowym UMCS. Instrukcja do edycji profilu osobowego znajduje się na stronie www.redakcja.umcs.lublin.pl w zakładce "Do pobrania".

Dane zamieszczone w profilu osobowym ułatwiają kontakt nie tylko studentom ze swoimi wykładowcami, ale również usprawniają pracę Dziekanatu. Oprócz danych określonych w Zarządzeniu, przydatną informacją byłoby podanie godzin oraz miejsca prowadzonych zajęć dydaktycznych w bieżącym semestrze.

Przemysław Matuła
Prodziekan Wydziału MFiI

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2014