Organizacja zajęć – semestr zimowy 2021/2022

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS,

w nawiązaniu do ogłoszonych przez JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii (Zarządzenie nr 80/2021) informuję, że zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS będą odbywały się w formie stacjonarnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Wyjątkiem są wykłady w grupach powyżej 35 osób, które będą przeprowadzane w formie zdalnej w trybie synchronicznym.

Plany zajęć w semestrze zimowym zostaną opublikowane 21 września 2021 r. na stronie http://moria.umcs.lublin.pl

Jednocześnie informuję, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, forma zajęć może ulec modyfikacji.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    8 września 2021