Olimpijski weekend na Wydziale

14 stycznia 2023 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyły się dwie Olimpiady oraz Seminarium olimpijskie dla nauczycieli matematyki.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - zawody II stopnia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedynym ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Stanowi eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków.

XVIII Olimpiada Matematyczna Juniorów - zawody II stopnia dla uczniów szkół podstawowych

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to olimpiada przedmiotowa skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce. Celem Olimpiady jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych, wyszukiwanie i integracja uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Seminarium olimpijskie dla nauczycieli matematyki zainteresowanych zadaniami olimpijskimi

Seminarium odbywało się podczas zawodów drugiego stopnia XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów, jednocześnie w 11 miejscach w Polsce. Na naszym wydziale wykłady poprowadził Pan Zbigniew Karczmarczyk na temat "Zadania z kwadratami. Równe pola."

 

 Z kolei 15 stycznia 2023 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyła się Olimpiada Fizyczna. 
Celem zawodów Olimpiady Fizycznej jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozbudzenie zamiłowania do fizyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży.

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 stycznia 2023