Ogranicza Cię tylko wyobraźnia – studiuj na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów

Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie! Wybierz te międzyobszarowe studia, rozwiń swoją wiedzę w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów i wkrocz na rynek pracy jako specjalista z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów.

Studia magisterskie oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia).

Na tych studiach zdobędziesz ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdziesz przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapoznasz się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędziesz też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów.

Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Możesz skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesujesz się chemią czy biotechnologią, masz wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Poznasz biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych.

Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów uzyskasz wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują cię do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed tobą pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Możesz zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych.

Podczas studiów będziesz miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiążesz kontakty w branży. Kończąc studia na tym kierunku z pewnością wejdziesz na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

Nie wahaj się i już teraz zarejestruj się na studia w naszym Uniwersytecie!

Szczegółowe informacje o programach studiów, kwalifikacjach absolwenta i działaniach dodatkowych znajdziesz na stronie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki: mfi.umcs.lublin.pl (Dla kandydatów na studia).

 

 

 

 

 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2018