Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

informuje, że 

w dniu 14 listopada 2022 o godzinie 10.00 w sali 430 Instytutu Informatyki 

odbędą się wybory uzupełniające do senatu UMCS

jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku  

profesora lub profesora uczelni z Instytutu Informatyki  

Zgłoszenia kandydatów do Senatu UMCS w Lublinie będą przyjmowane wyłącznie poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego w dniach: 

                        7.11.2022-13.11.2022 w pokoju 7 w Dziekanacie Wydziału MFiI

Kandydatem na senatora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020).

Wydziałowa Komisja Wyborcza 

 

  Aktualności

  Data dodania
  7 listopada 2022