Ogłoszenie konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Centrum Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków w najpopularniejszych konkursach ze swojej oferty.

OPUS 17

Konkurs najbardziej uniwersalny, przeznaczony dla wszystkich naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców, pokryć koszty prowadzenia badań oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą. Można również przewidzieć stypendia naukowe dla młodych naukowców. Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami dostępne jest na stronie NCN.

PRELUDIUM 17

Dedykowany jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 17 czerwca 2019 r. nie będą miały stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania uzależniona jest od długości trwania projektu. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba mająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganiami dostępne jest na stronie NCN.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Badań Naukowych:

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
pokój 1406 (Rektorat), tel. 81 537 51 22

Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek
pokój 1406 (Rektorat), tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    18 kwietnia 2019