Obywatelski Projekt Uchwały - skwer im. G.L. Seidlera

Poparcie Obywatelskiego Projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera

Szanowni Państwo, 

zachęcam do poparcia Obywatelskiego Projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera. 

Listy, za pomocą których można udzielić poparcia dla ww. inicjatywy, znajdują się:

  • w sekretariatach JM Rektora, Prorektorów, Kanclerza (Rektorat, piętra XIII i XV), 
  • w dziekanatach poszczególnych Wydziałów Uczelni, 
  • w Dziale Organizacyjno-Prawnym UMCS (Rektorat, piętro XIII, pokój 1300), 
  • na portierni w budynku Rektoratu (parter).

Inicjatywę mogą popierać osoby zameldowane na terenie Gminy Lublin. 

Z wyrazami szacunku 
Aneta Adamska 
Biuro Prasowe UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    9 stycznia 2014