Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kurzyny - 18 listopada 2022 r.

18 listopada 2022 r. o godz. 1000 w sali 613, budynek C na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kurzyny.

Temat pracy doktorskiej: „Właściwości elektryczne normalnych i topologicznych łańcuchów atomowych na różnych podłożach.                                                     

Promotor –  dr hab. Tomasz Kwapiński, prof. UMCS.

Recenzenci – prof. dr hab. Krzysztof Sacha, dr hab. Grzegorz Michałek.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

         Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie www.mfi.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2022