Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Jastrzębskiej - 21 grudnia 2022 r.

21 grudnia 2022 r. o godz. 1400 w sali 613, budynek C na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędzie się w formie hybrydowej obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Jastrzębskiej.

 

Temat pracy doktorskiej: „Charakteryzacje brzegowe zespolonych odwzorowań quasiregularnych koła jednostkowego na siebie.                                                            

Promotor –  dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL.

Recenzenci – dr hab. Antoni Pierzchalski, prof. UŁ, dr hab. Adam Lecko, prof. UWM.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: matematyka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 19.12.2022 r.

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

 

         Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

         www.mfi.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2022