Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aksela Kobiałki

            Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej 613 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
mgr. inż. Aksela Kobiałki
Temat rozprawy: Emergence and nonlocality of Majorana bound states in nanoscopic systems”.
 
 
Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Domański z Instytutu Fizyki UMCS.
Promotor pomocniczy:
dr hab. Andrzej Ptok, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
 
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Brzezicki z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu
w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w sali 613 mogą być obecni tylko doktorant i członkowie komisji doktorskiej, a pozostali uczestnicy obrony mogą wziąć w niej udział w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.
Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line proszone są o dokonanie rejestracji poprzez link https://tiny.pl/9f4rn w terminie do dnia 23.01.2022 r.
 
dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
Dyrektor Instytutu Fizyki
Lublin, dn. 14.12.2021 r.
 

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022