Obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Pilorza - 22 listopada 2021 r.

 
22 listopada 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej 613 (budynek C) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Pilorza.
 
Temat pracy doktorskiej: „Coalescence processes in continuum with applications. 
  
Promotor –  prof. dr hab. Yurij Kozicki.
Recenzenci – prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, prof. dr Haydar Akca.
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w sali 613 mogą być obecni tylko doktorant i członkowie komisji doktorskiej, a pozostali uczestnicy obrony mogą wziąć w niej udział w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.
Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: instmat@hektor.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 17.11.2021 r.
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.
 
         Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie
         www.mfi.umcs.lublin.pl
 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    20 października 2021