Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Broniszewskiej - 9 września 2020 r.

9 września 2020 r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej nr 613 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Broniszewskiej.

Temat pracy doktorskiej: „Indeksy topologiczne w teorii grafów".                                

Promotor –  dr hab. Halina Bielak, prof. UMCS.

Recenzenci – dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH, dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w sali 613 mogą być obecni tylko doktorantka i członkowie komisji doktorskiej, a pozostali uczestnicy obrony mogą wziąć w niej udział w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: instmat@hektor.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 4.09.2020 r.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

www.mfi.umcs.lublin.pl

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    16 lipca 2020