Obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Powroźnika - 17.09.2018 r.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Kamila Powroźnika, która odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 11.30, w sali nr 1 Instytutu Matematyki UMCS (II p., budynek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szanowni Państwo,   

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Kamila Powroźnika, która odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 11.30, w sali nr 1 Instytutu Matematyki UMCS (II p., budynek A - Stara Fizyka) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.   

Temat pracy doktorskiej: "Zagadnienia gęstości w sensie Turána dla grafów i hipergrafów". 

Promotor –  dr hab. Halina Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS)
Recenzenci – prof. dr hab. Adam Wojda, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. nadzw.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Paweł Wojda  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Ewa Drgas - Burchardt, prof. UZ 

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11.  

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2018