Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Szczepana Głodzika - 5 listopada2020 r.

5 listopada 2020 r. o godz. 1100 odbędzie się w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Szczepana Głodzika,

Temat pracy doktorskiej: „Influence of spin-orbit interactions on bound states in superconductors".                                                                                                        

Promotor –  prof. dr hab. Tadeusz Domański.

Recenzenci – prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, prof. dr hab. Jakub Tworzydło.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną obrona odbędzie się w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.

Do udziału w obronie on-line niezbędne jest przesłanie zgłoszenia na adres email: pawel.wnuk@umcs.pl w terminie do dnia 31.10.2020 r.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

www.mfi.umcs.lublin.pl

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    30 września 2020