Obrona pracy doktorskiej mgr. Błażeja Kuźmy - 14 września 2020 r.

14 września 2020 r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej nr 613 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Błażeja Kuźmy.

Temat pracy doktorskiej: „Symulacje numeryczne magnetycznie zdominowanej atmosfery Słońca".                                                                                                           

Promotor –  prof. dr hab. Krzysztof Murawski.

Recenzenci – prof. dr hab. Barbara Popielawska, dr hab. Grzegorz Michałek.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w sali 613 mogą być obecni tylko doktorant i członkowie komisji doktorskiej, a pozostali uczestnicy obrony mogą wziąć w niej udział w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: teorsek@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 4.09.2020 r.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

www.mfi.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    10 sierpnia 2020