Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Gebus-Czupyt - 9.12.2016 r.

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Beaty Gebus-Czupyt , która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.15, w sali konferencyjnej nr 613 (VI p., wieżowiec) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Beaty Gebus-Czupyt, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.15, w sali konferencyjnej nr 613 (VI p., wieżowiec) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. 

Temat pracy doktorskiej:

Promotor – prof. dr hab. Stanisław Hałas
Recenzenci – prof. dr hab. Anna Pazdur (Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach,, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11.


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim   

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Anna Pazdur  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański  

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2016