Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Tanaś - 15 września 2021 r.

 

15 września 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w trybie zdalnym obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Tanaś.

Temat pracy doktorskiej: „Fragmentation processes in continuum with applications".

Promotor –  prof. dr hab. Yurij Kozicki.

Recenzenci – prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak, prof. dr Lucian Beznea.

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym poprzez komunikator MS Teams.

Do udziału w obronie on-line niezbędne jest przesłanie zgłoszenia na adres email: instmat@hektor.umcs.lublin.pl

w terminie do dnia 10 września 2021 r.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

         Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

         www.mfi.umcs.lublin.pl

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    12 sierpnia 2021