Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Gduli - 27 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 613 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Gduli.

Temat pracy doktorskiej: „Mocne prawo wielkich liczb dla sum zmiennych losowych

i pól losowych.                                                                                                                   

Promotor –  dr hab. Andrzej Krajka, prof. UMCS.

Recenzenci – dr hab. Zbigniew Łagodowski, prof. PL, dr hab. Zbigniew Szewczak, prof. UMK.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie on-line proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: matematyka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 22.06.2022 r.

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami i streszczeniem udostępniana jest do wglądu w wersji elektronicznej 30 dni przed obroną w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11 w Oddziale Informacji Naukowej.

 

        Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono również na stronie

         www.mfi.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2022