Obowiązkowe szkolenia dla studentów - termin dodatkowy

Dla studentów I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 • przysposobienia bibliotecznego
został uruchomiony dodatkowy termin na rozwiązanie testów zaliczeniowych: 12–29 lutego 2020 r. (do końca poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej).

Aby rozwiązać test i uzyskać zaliczenie, student powinien:
 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:  https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS);
 2. kliknąć na: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (po zamknięciu testów zaliczeniowych).

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, tel.: 0-81 537 61 81).

 

 

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  12 lutego 2020