Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Szkolenia obejmują studentów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów l stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Od roku akademickiego 2015/16 prowadzone będą następujące szkolenia on-line dla studentów l roku:

  • przysposobienie biblioteczne,
  • bhp,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

Szkolenia obejmują studentów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów l stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi. W celu rozpoczęcia szkolenia każdy student powinien założyć indywidualne konto na stronie internetowej: http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl


Terminy realizacji szkoleń

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2015