Obchody Dnia Liczby Pi

14 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki miały miejsce coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi.

Z tej okazji doświadczeni dydaktycy i popularyzatorzy nauki z naszego Wydziału oraz studenci Koła Dydaktyków MaFiI już po raz piąty zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli warsztaty i zajęcia nie tylko promujące matematykę, ale również ukazujące tę naukę w przystępny i ciekawy sposób. 

Wykłady, zajęcia i warsztaty zostały podzielone na dwa niezależne bloki - dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy ze szkół średnich mogli wziąć udział m.in. w wykładzie dr. hab. Mariusza Bieńka "Słynne liczby w słynnym równaniu", warsztatach dr Anny Pyzary "Mnemotechniki w nauczaniu matematryki, pi-ematy" czy też w wykładzie dr Agnieszki Kozak-Prus "Pitagoras w Pirenajech zjada pistacje - czyli jak to z liczbą π bywało".

Z kolei uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych więli udział m.in. w konkursach, zajęciach z ozobotami oraz w wykładzie dr. Jerzego Mycki "Czy π z nas drwi?"

W wydarzeniach wzięła też udział prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą fotorelacją z wczorajszych wydarzeń:

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2023