Nowy konkurs NAWA w ramach Programu im. Ulama

Szanowni Państwo,
Polecam Państwa uwadze nowy konkurs NAWA w ramach Programu im. Ulama. Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w programie.
Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
  1. odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  2. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun. Naukowcy przyjeżdżający do polskich instytucji naukowych w ramach programu otrzymają na czas pobytu comiesięczne stypendium oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.
Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 października 2019 r. ani później niż 31 maja 2020 r. Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.
Więcej informacji na stronie NAWA:
 
Olga Pliszczyńska
 
Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tel. 81 537-53-86

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2019