Nowe kierunki studiów na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada bardzo szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków studiów tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz z myślą o wyposażeniu naszych absolwentów w wartościową wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów. W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z nowym kierunkiem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS!

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia)

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza  nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.

Co po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki. Jednak ukończenie tego kierunku daje też inne możliwości niezwiązane z  systemem oświaty. Absolwent może również pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, muzeach nauki i techniki, specjalista w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, animator kultury oraz pracownik firmy organizującej i realizującej warsztaty i obozy naukowe dla dzieci i młodzieży, pracownik placówki wspierającej rozwój i kształcenie osób o szczególnych wymaganiach, pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii, jak również w firmach informatycznych tworzących i popularyzujących programy edukacyjne, pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Na studia  II stopnia pierwszy nabór planowany jest dopiero na rok 2022/2023.

Lista wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS znajduje się w linku: Kierunki studiów na Wydziale MFiI.


 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    23 kwietnia 2021