Nowa lista czasopism punktowanych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism punktowanych.

Na liście znalazło się 17 591 pozycji, w tym:

  • 11 271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor i są wpisane do bazy Journal Citation Reports (Lista A);
  • 2209 czasopism naukowych, które nie posiadają współczynnika wpływu Impact Factor (Lista B);
  • 4111 czasopism naukowych, które są wpisane do bazy European Reference Index for the Humanities (Lista C).

Szczegółowe informacje dotyczące nowej listy czasopism punktowanych można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:www.nauka.gov.pl/komunikaty/wykaz-czasopism-naukowych-na-2016-rok.html.

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2016