Nobel z Fizyki 2021 „Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne” wykład on-line prof. Szymona Malinowskiego /5.11.2021, godz. 10.15/

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego wraz z Dyrektorem Instytutu Fizyki

zapraszają  wszystkich zainteresowanych na wykład

Prof. dr. hab. Szymona P. Malinowskiego

z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

„Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne”

który rozpocznie się o godzinie 10:15 w dniu 5 listopada 2021 r. 

w formule on-line w aplikacji MS TEAMS

Link do rejestracji (prosimy o rejestrację do 4 listopada godz. 24:00)

 

Streszczenie

Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne

Aktualne globalne ocieplenie jest spowodowane zaburzeniem bilansu 

energii naszej planety wskutek nowego (nieistniejącego w całej historii 

geologicznej) wymuszenia działającego na system klimatyczny - 

antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. Ta emisja jest skutkiem 

spalania węgla organicznego zawartego w paliwach kopalnych i w materii 

żywej. Ubytek materii żywej, przede wszystkim masy roślinnej, to 

także spadek możliwości jej odbudowy w procesie fotosyntezy. Obydwa te 

procesy nakładają się na siebie zmieniając w bezprecedensowy w historii, 

zarówno geologicznej, jak i naszej, ludzkiej, świat w którym żyjemy. 

Wymuszenie, jakiemu z powodu antropopresji podlega system planetarny może 

doprowadzić do przekroczenia szeregu punktów krytycznych i w procesie 

podobnym do przejścia fazowego spowodować szybkie "przerzucenie" systemu 

w stan odległy od obecnego, co stwarza poważne zagrożenie dla naszej 

przyszłości.

Tłem do opowieści będą osiągnięcia tegorocznych noblistów z fizyki:  

Giorgio Parisiego, Klausa Hasselmanna i Syokuro Manabe.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    3 listopada 2021