Nie żyje dr Stefan Król

Z żalem zawiadamiamy, że 21 czerwca 2015 zmarł dr Stefan Król.

Urodził się 20 listopada 1937 r. w Wólce Ratajskiej.  Do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Janowie Lubelskim. W roku 1959 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (sekcja fizyki). W okresie od 1 września do 15 listopada 1959 r. był nauczycielem fizyki w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kraśniku. W listopadzie 1959 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Ogólnej UMCS. W lutym 1972 r. uzyskał stopień doktora i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UMCS. Był fizykiem teoretykiem. Badał strukturę jader atomowych ze szczególnym uwzględnieniem symetrii jednocząstkowych oraz kolektywnych własności jąder z uwzględnieniem procesu rozszczepienia. W okresie od 1 lutego 1983 r. do 30 czerwca 1986 r. przebywał na urlopie bezpłatnym w Kanadzie. Współpracował z prof. D. J. Rove z University of Toronto.  Z pracy w Instytucie Fizyki UMCS zrezygnował 30 czerwca 1986 r. 

Pogrzeb odbędzie się w 24 czerwca br. w miejscowości London, Ontario, Kanada.

Msza święta odbędzie się w dniu pogrzebu o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL.

Dziekan i pracownicy Instytutu Fizyki UMCS, Rodzina i Przyjaciele.

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2015