Nasi Profesorowie i doktoranci laureatami konkursów OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku:

  • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Wyniki konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7


Miło nam poinformować, że laureatami konkursów OPUS i PRELUDIUM zostali:


prof. dr. hab. Mieczysław Jałochowski (Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS)

Tytuł projektu: "Ultracienkie warstwy Sb jako nowy materiał z własnościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego"

Przyznane środki: 628 840 zł

Informacja


prof. dr hab. Tadeusz Domański (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej KFT IF UMCS)

Tytuł projektu: "Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych"

Przyznane środki: 595 780 zł

Informacja


mgr Anna Zdeb (Studium Doktoranckie Fizyki) - opiekun naukowy: dr hab. Michał Warda (Zakład Teorii Jądra Atomu KFT IF UMCS)

Tytuł projektu: "Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia"

Przyznane środki: 122 850 zł

Informacja


mgr Renata Welc (Studium Doktoranckie Fizyki) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Zakład Biofizyki IF UMCS)

Tytuł projektu: "Fotosyntetyczne kompleksy antenowe: regulacja funkcji antenowej poprzez kontrolowaną samoorganizację "

Przyznane środki: 149 955 zł

Informacja


Panom Profesorom, doktorantom oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy!!!

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2014