Monitoring radioaktywności w Instytucie Fizyki UMCS

Instytut Fizyki UMCS w Lublinie prowadzi stały monitoring radioaktywności w powietrzu (dane są na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl).

W związku z doniesieniami prasowymi, dotyczącymi awarii w elektrowni Zaporoże na Ukrainie, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, powołując się na dane Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), a także monitoring radioaktywności prowadzony przez Instytut Fizyki UMCS informuje, że nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Stały monitoring radioaktywności w powietrzu, w Lublinie prowadzi Instytut Fizyki UMCS (dane są na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl). 


Informacja PAA
Chmura radioaktywna nad Polską? Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie: To bzdura (Kurier Lubelski, 5.12.2014 r.)

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2014