Minigranty UMCS - nabór wniosków

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do nowego programu wsparcia aktywności naukowej pn. „Minigranty UMCS”, ogłoszony przez prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS.

W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20 000 zł na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. W każdym konkursie przyznaje się 5 grantów.

Do programu mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS.

Program adresowany jest preferencyjne do:

 • młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) i
 • pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym, którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych.

Wnioski w ramach bieżącej edycji programu będą przyjmowane przez Centrum Badań Naukowych UMCS do 14 maja 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 r.

Pobierz wniosek

Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu „Minigranty UMCS”

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  20 kwietnia 2021