MINIATURA - zmiana terminu naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o zmianie terminu rozpoczęcia naboru wniosków w konkursie MINIATURA.

Zgodnie z Uchwałą Rady NCN nr 39/2017 zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wprowadzona zmiana terminu wynika z trwających prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF.

MINIATURA - pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym. Celem konkursu będzie wsparcie osób planujących ubieganie się o finansowanie projektów badawczych w pozostałych konkursach NCN. 

Osoby starające się o finansowanie będą musiały spełniać następujące warunki:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie mają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Z informacją można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.


Biuro ds. Badań Naukowych: 
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek 
Pokój 1302 i 1303, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2017