Międzynarodowa konferencja „XXI Nuclear Physics Workshop – Marie & Pierre Curie”

W dniach 23-28 września w Kazimierzu Dolnym odbędzie się międzynarodowa konferencja „XXI Nuclear Physics Workshop – Marie & Pierre Curie”. Organizatorem jest Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

W dniach 23-28 września w Kazimierzu Dolnym odbędzie się międzynarodowa konferencja „XXI Nuclear Physics Workshop – Marie & Pierre Curie”. Organizatorem jest Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Jest to coroczne spotkanie fizyków, zajmujących się badaniem struktury i rozpadów jąder atomowych, gromadzące kilkudziesięciu naukowców z całego świata. Tegoroczne Warsztaty Fizyki Jądrowej odbywają się pod hasłem „Essential Problems in Nuclear Physics”. W trakcie obrad będą prezentowane najnowsze osiągnięcia z zakresu teoretycznego opisu jąder atomowych, w którym specjalizuje się lubelska grupa naukowców z Katedry Fizyki Teoretycznej, kierowanej przez prof. dr. hab. Krzysztofa Pomorskiego. Zespół ten, publikujący co roku kilkanaście artykułów w najlepszych czasopismach naukowych, stanowi liczący się na świecie ośrodek badawczy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kft.umcs.lublin.pl/wfj

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2014