LXXIII Olimpiada Matematyczna na UMCS

11 i 12 lutego 2022 r. w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie odbyły się zawody II stopnia LXXIII Olimpiady Matematycznej. Jest to etap okręgowy corocznie organizowanej olimpiady, a wydarzenie objęli patronatem Dziekan Wydziału MFiI, dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS, oraz Dyrektor IM, dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS.

Tym razem do etapu okręgowego zakwalifikowało się 36 uczniów ze szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Każdego dnia uczestnicy otrzymali po 3 zadania do rozwiązania, które obecnie są sprawdzane przez zespół sprawdzający. Oceny uczestników oraz liczba punktów, która umożliwia kwalifikację do zawodów III stopnia, zostaną udostępnione 5 marca, a lista finalistów zostanie ogłoszona najpóźniej 16 marca.

Finał olimpiady odbędzie się w dniach 30 i 31 marca br., a jego zwycięzcy będą reprezentować Polskę w następujących konkursach międzynarodowych: LXIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, XVI Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej, XXXII Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich, XI Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt oraz XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Rumunii w Matematyce.

W przebiegu olimpiady i przygotowaniach do niej wzięli udział: dr hab. Wiesław Zięba, prof. UMCS (Przewodniczący Komitetu Okręgowego w Lublinie); dr Halina Grabowska-Hebda, (sekretarz Komitetu Okręgowego w Lublinie); dr Piotr Kowalski, dr Tomasz Walczyński, dr Krzysztof Bolibok i dr Jacek Wośko (jako sprawdzający).

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2022