LWDN: Solar storms – beautiful but dangerous!

Czyli „Burze słoneczne są piękne, ale niebezpieczne!” to tytuł anglojęzycznego wykładu, który zostanie wyemitowany 22 września br. podczas pierwszego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki. Autorem wystąpienia jest prof. dr Stefaan Poedts z Katedry Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Solar storms – beautiful but dangerous!
Burze słoneczne to najbardziej gwałtowne zjawiska w Układzie Słonecznym. Są tak energiczne, że mogą oddziaływać na Ziemię i uszkadzać nasze urządzenia techniczne, w tym satelity, sieć elektroenergetyczną, rurociągi naftowe i gazowe itp. Wpływają one również na systemy telekomunikacyjne i nawigacyjne (GPS) oraz dystrybucję energii elektrycznej. Społeczno-gospodarcze skutki pogody kosmicznej są ogromne. Prof. Poedts wraz ze swoim zespołem zajmował się opracowaniem modeli do przewidywania pogody kosmicznej EUHFORIA oraz PARADISE.

EUHFORIA to narzędzie do modelowania wiatru słonecznego i propagacji koronalnych wyrzutów masy, które występują podczas takich burz, natomiast narzędzie PARADISE służy do przewidywania energetycznych przyspieszeń cząstek wywoływanych przez rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy. W europejskim projekcie naukowcy połączą te dwa modele, aby stworzyć najpotężniejsze narzędzie do prognozowania pogody kosmicznej. EUHFORIA in PARADISE!

Materiał będzie dostępny w języku angielskim z polskimi napisami.

Prof. dr Stefaan Poedts pracuje w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, jest także kierownikiem Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii. Prof. Poedts jest współautorem trzech książek CUP: „Principles of Magnetohydrodynamics” (Goedbloed and Poedts, 2004), „Advanced Magnetohydrodynamics” (Goedbloed, Keppens and Poedts, 2010) oraz „Magnetohydrodynamics of Laboratory and Astrophysical Plasmas” (Goedbloed, Keppens and Poedts, 2019). Jest również współautorem ponad 350 artykułów opublikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych, 190 artykułów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i 6 publikacji typu „outreach”. Dotychczas jego prace były cytowane ponad 5440 razy (ISI Web of Knowledge, ponad 5630 razy w ADS, ponad 8420 razy w Google Scholar). Jego obecny Indeks Hirscha wynosi 37 w ISI Web of Knowledge, 36 w ADS i 44 w Google Scholar (i-10 index = 201). Od 2002 roku prof. Poedts jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ang. European Space Agency, ESA), a od czerwca 2012 roku Przewodniczącym Zespołu ds. Pogody Kosmicznej ESA (ang. Space Weather Working Team, SWWT). Obecnie kieruje unijnymi projektami H2020: EUHFORIA 2.0 i MEESST oraz uczestniczy w dwóch innych projektach H2020 – SafeSpace i SWATNET, a także dwóch projektach powiązanych z ESA.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz transmitowane będzie wydarzenie.

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    18 września 2020