LWDN: Co w trawie świeci?

To nietypowe pytanie jest tytułem jednego z materiałów, który już za tydzień zostanie zaprezentowany w ramach Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki w porannym bloku poświęconym nauce i nowym technologiom. Autorem projektu jest prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Katedry Biofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

 „Co w trawie świeci?” to projekt opracowany na potrzeby organizowanych przez lubelskie publiczne uczelnie wyższe oraz Urząd Miasta Lublin Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki, który dotyczy badania procesu fotosyntezy w roślinach z wykorzystaniem emisji światła przez liście, zwanego fluorescencją. Badania te umożliwiają, między innymi, analizę wiązania energii świetlnej przez rośliny, która gromadzona jest w formie biomasy i stanowi podstawę wyżywienia na naszej planecie. Są to badania interdyscyplinarne, prowadzone wspólnym wysiłkiem fizyków, chemików, biologów oraz przedstawicieli nauk rolniczych.

Prof. Wiesław I. Gruszecki studiował w latach 1979-1984 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku fizyka, specjalizując się w ramach indywidualnego programu studiów w biofizyce. W trakcie swojej późniejszej aktywności naukowej uzyskał stopień doktora (w 1986, UMCS w Lublinie), doktora habilitowanego (w 1993, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz tytuł profesora, nadany przez Prezydenta RP w 1999 roku. Jeszcze w trakcie ostatniego roku studiów, Wiesław Gruszecki został zatrudniony w Instytucie Fizyki UMCS, gdzie pracuje do dziś, pełniąc obecnie funkcję kierownika Zakładu Biofizyki. W trakcie swojej pracy, prof. Gruszecki odbywał wielokrotnie staże zagraniczne, między innymi w Kanadzie, USA, Niemczech, Francji oraz Szwajcarii. Wraz z zespołem młodych i entuzjastycznych współpracowników, prof. Gruszecki prowadzi obecnie badania naukowe związane z poznaniem mechanizmów fizycznych leżących u podstaw procesu fotosyntezy w roślinach, ukierunkowane na poznanie mechanizmów aktywności farmakologicznej oraz toksyczności przeciwgrzybiczych antybiotyków polienowych oraz badania związane z poznaniem mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie barwników karotenoidowych w siatkówce oka człowieka. Obecnie, zadania te realizowane są w ramach projektów badawczych w programach TEAM, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MAESTRO i OPUS Narodowego Centrum Nauki. W trakcie realizacji tych badań, prof. Wiesław I. Gruszecki wraz z zespołem, między innymi, odkryli funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych na poziomie molekularnym, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie chloroplastów roślin w warunkach intensywnego oświetlenia. W pracach zespołu rozpoznane zostały również mechanizmy molekularne odpowiedzialne za toksyczność dla pacjentów, ratującego życie antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B. Wiedza ta przyczynić może się do opracowania formuły leku, skutecznego a zarazem bezpiecznego dla pacjentów. Od 1 września br. prof. Gruszecki pełni funkcję Prorektora ds. nauki i współpracy miedzynarodowej UMCS. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz transmitowane będzie wydarzenie.

fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    16 września 2020