Lubelski Festiwal Nauki - fotorelacja z pierwszego dnia

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki trwa Lubelski Festiwal Nauki, w ramach którego zorganizowano wiele niezmiernie ciekawych zajęć i warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się z opisami festiwalowych projektów oraz fotorelacjami dokumentującymi ich przebieg.

Odkryj tajemnice języka: warsztaty zgłębiające powstanie ludzkiego języka

Organizatorzy: mgr Piotr Kosela, Martyna Mikołaj, Oskar Maksim, Katarzyna Woźniak, Jan Bylina

Warsztaty oparte na eksperymentalnych badaniach wytwarzania systemów komunikacji wykonywanych przez Bruno Galantucciego stanowią niepowtarzalną okazję dla nauczycieli do poszerzenia horyzontów edukacyjnych swoich podopiecznych oraz rozbudzenia ich ciekawości i pasji badawczej. Aspiracją warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat badań nad kształtowaniem języka, zapewniając im możliwość odkrywania i obserwacji, w jaki sposób nasz umysł tworzy, przetwarza i rozumie język, oraz uczestnictwa w rzeczywistym badaniu naukowym.


Wyznaczanie pierwiastków ze ślimakiem Teodorsa

Organizatorzy: dr Anna Bednarska, dr Magdalena Skrzypiec, dr Anna Gąsior, dr Anna Walczuk

Jak skonstruować odcinek o długości równej pierwiastkowi z danej liczby naturalnej? Na to pytanie daje odpowiedź Ślimak Teodorosa. Zasada konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa. W tworzonym ciągu trójkątów, każdy kolejny ma jedną przyprostokątną długości 1, zaś drugą będącą przeciwprostokątną poprzedniego. W trakcie warsztatów za pomocą igły i kolorowych nici uczestnicy stworzyli swoją własną spiralę, a następnie niczym starożytni matematycy sprawdzili zależności w otrzymanym obiekcie, aby określić ile rzeczywiście wynoszą miary pierwiastków kolejnych liczb naturalnych. Ostatecznie nastąpiła konfrontacja wyników z liczbami otrzymanymi w twierdzeniu Pitagorasa.


Obrazowanie medyczne - wykorzystanie odkryć fizycznych w praktyce

Organizator: dr Marek Wiertel

Zajęcia realizowane w ramach projektu są połączeniem prelekcji z pokazami i elementami warsztatów. Przedstawione są wybrane metody obrazowania medycznego, których wprowadzenie umożliwiły  niektóre odkrycia w fizyce: ultrasonografia, rentgenodiagnostyka konwencjonalna, a także metody medycyny nuklearnej: tomografia emisyjna i scyntygrafia. W trakcie zajęć zostały zwięźle przedstawione fizyczne podstawy funkcjonowania aparatury diagnostycznej wykorzystującej promieniowanie ultradźwiękowe lub jonizujące. Podane zostały także podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa stosowanych metod.

Omówienie każdej z metod składało się z kilkuminutowej prelekcji na temat odkryć w dziedzinie fizyki leżących u podstaw danej metody oraz demonstracji aparatury dostępnej w Pracowni Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UMCS. Poziom trudności przekazywanej wiedzy teoretycznej został dostosowany do charakteru audytorium. W trakcie demonstracji i pomiarów możliwe było zadawanie pytań i krótka dyskusja.


 Tesselation - matematyczne parkiety

Organizatorzy: dr Anna Gąsior, dr Anna Bednarska, dr Anna Walczuk, dr Magdalena Skrzypiec

Podczas warsztatów uczestnicy odnaleźli przykłady parkietów matematycznych w przyrodzie i sztuce oraz poznali technikę tworzenia kolorowych mozaik z kwadratów, trójkątów oraz innych figur geometrycznych.  Każdy uczestnik miał możliwość tworzenia swojego własnego projektu, korzystając z gotowych wzorów lub tworząc własne. Praca nad mozaiką wymaga precyzji oraz dokładności, co sprawia, że uczestnicy musieli skupić się na szczegółach i niuansach. Warsztaty to świetny sposób na poznanie własności wielokątów foremnych oraz na rozwijanie kreatywności, dokładności oraz precyzji. Zajęcia te oferują okazję do relaksu i zabawy, a finalne projekty mogą stanowić piękne dekoracje domu i szkoły.

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2023