Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zespół ds. środków na badania naukowe przypomina o trwających naborach w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowej, stanowiska badawczego SPUB lub specjalnej infrastruktury informatycznej SPUBi.

Wnioski dotyczące utrzymania (pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania):

1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,

2) specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”

‒ składa się w systemie OSF w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Treść rozporządzenia regulującego złożenie wniosków

Konkurs na przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2021 r.

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje (zakup, wytworzenie lub rozbudowę) w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej (OSF).

Wnioski dotyczące inwestycji, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2021 roku, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia regulującego złożenie wniosków


 Zespół ds. środków na badania naukowe:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Renata Zając - tel. (81) 537 50 94; adres e-mail: renata.zajac@poczta.umcs.lublin.pl

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz - tel. (81) 537 51 05; adres e-mail: agnieszka.chilkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr Monika Urbańska - tel. (81) 537 51 05; adres e-mail: monika.urbanska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    23 czerwca 2020