Konkursy: MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejny nabór wniosków w konkursach MAESTRO 10, HARMONIA 10 oraz SONATA BIS 8.

 • MAESTRO 10 – jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej 5 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej 2 projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.
 • HARMONIA 10 – jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 • SONATA BIS 8 – jest konkursem na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r. 

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.ncn.gov.pl

Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Formularze wniosków w systemie zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy 

Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych (e-mail:bbn@poczta.umcs.lublin.pl)

 • Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk - pokój 1303, tel. 81 537 51 22
 • Monika Kwiecień, Paweł Mazurek - Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  19 czerwca 2018